1. Jaký je účel této webové stránky?

Tato webová stránka je rozhodujícím prvním krokem The Coca-Cola Company transparentně sdílet informace o finanční podpoře a partnerství vědeckých výzkumů zdraví a správného životního stylu. Stránka je také seznamem odborníků na zdraví a vědeckých expertů, se kterými jsme hrdě spolupracovali od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015. I když jsme byli vždy otevření v otázkách takovéhoto financování, tento web dělá informace ještě snadněji přístupnými a dohledatelnými. Web budeme aktualizovat každý rok.

2. Jaké další kroky udělá The Coca-Cola Company směrem k větší transparentnosti podporovaných partnerství a výzkumů?

Sdílení naší finanční podpory vědeckého výzkumu a partnerství projektů zaměřených na zdravý životní styl je prvním krokem našeho širšího úsilí o ještě větší transparentnost.

Na cestě vpřed se soustředíme na vyhodnocení našeho přístupu k obezitě a zkoumáme, jak můžeme být užitečnějším a důvěryhodným partnerem pro komunitu, které sloužíme již 130 let. Neustále posloucháme a učíme se od komunity veřejného zdraví a dalších zainteresovaných stran, s cílem lépe porozumět, jakou nejvhodnější roli můžeme hrát v podpoře boje proti obezitě takovým způsobem, který je důvěryhodný, transparentní a prospěšný pro každého.

3. Proč zveřejňujeme tyto informace nyní?

Rozumíme, že lidé se ptají na naši podporu činností a partnerství týkajících se zdraví a dobré kondice. Proto jsme se zavázali zveřejňovat tyto informace, jak bylo publikováno v médiích, na základě slov Muhtara Kenta pro Wall Street Journal.

Tato webová stránka si klade za cíl poskytovat tyto informace, aktualizované dvakrát ročně.

4. Co znamená slovo "partnerství" v tomto seznamu?

Pro účely tohoto seznamu používáme termín "partnerství" v neformálním významu, odkazujícím na náš vztah se subjekty sídlícími na českém trhu, které získaly finanční prostředky na podporu svých programů zaměřených na zdraví a dobrou kondici, a na komunikační činnost vykonávanou v České republice od 1 . ledna 2010 do 31. prosince 2015.

VÝZKUM

5. Dělá The Coca-Cola Company výzkum o zdraví a životním stylu na českém trhu?

The Coca-Cola Company neprovádí vlastní výzkum v oblasti zdraví a životního stylu, ani nepodpořila výzkum vědeckých institucí a univerzit v České republice.

6. Jakou záruku máme, že seznam financovaných projektů na vašich webových stránkách je kompletní?

V dobré víře se snažíme zveřejňovat všechny financované projekty, které splňují kritéria pro zařazení do seznamu. Pokud jsme neúmyslně vynechali věc, splňující tato kritéria, doplníme ji v rámci jedné z následujících aktualizací, prováděných každý rok.

7. Má Coca-Cola Česká a Slovenská republika fond na podporu zdraví a lékařských organizací?

Neposkytli jsme finanční prostředky na podporu takovýchto organizací na českém a slovenském trhu. Raději podporujeme různé organizace, které vytvářejí, provádějí a propagují programy zaměřené na zdraví a regeneraci. Kromě toho poskytujeme finanční prostředky organizacím, které se zaměřují na zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti správného cvičení, zdraví a aktivního životního stylu.

8. Očekáváte, že organizace, které od vás dostávají finance, podpoří vaše produkty?

Ne. Finanční prostředky jsou poskytovány bez podmínek a slouží pouze k podpoře poslání a cílů konkrétní organizace.