VÝZKUMŮ A PARTNERSTVÍ

transparency-banner-czech.png

Výzkumů a Partnerství

Název Typ Organizace Množství Datum
Setkání nutričních expertů s médii partnership j&n Publicity CZK495 000 2015
Spolupráce s nutričními experty: tiskové podklady na téma prevence obezity partnership j&n Publicity CZK25 000 2015
Jezte Hlavou: vzdělávací program pro školy partnership MPR agency CZK390 000 2014
Setkání nutričních expertů s médii partnership j&n Publicity CZK159 000 2014
Spolupráce s nutričními experty partnership j&n Publicity CZK24 000 2014
Spolupráce s nutričními experty partnership MPR agency CZK66 000 2014
média newslettery o nutričních trendech partnership MPR agency CZK154 000 2014
Jezte Hlavou: vzdělávací program pro školy partnership MPR agency CZK445 000 2013
Setkání nutričních expertů s médii partnership j&n Publicity CZK171 000 2013
Spolupráce s nutričními experty partnership j&n Publicity CZK189 000 2013
Projekt Akademie zdravého životního stylu partnership Agentura MPR CZK19 292 2012
Projekt Akademie zdravého životního stylu partnership Neo CZ PR agency CZK204 000 2012
Spolupráce s nutričními experty partnership Agentura MPR CZK154 000 2012
Spolupráce s nutričními experty Partnership Agentura PR. Konektor CZK5 000 2010

ZOBRAZIT VŠECHNY ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

V dobré víře se snažíme zveřejňovat všechny financované projekty, které splňují kritéria. Pokud jsme neúmyslně vynechali věc, splňující tato kritéria, doplníme ji v jedné z našich budoucích aktualizací, které plánujeme dělat každých dvanáct měsíců.

Zveřejněné a nezveřejněné položky od 1.1.2010 do 31.12. 2015


Zveřejněné programy a partnerství:

  1. Finanční prostředky poskytnuté společností Coca-Cola Česká republika subjektům sídlícím v České republice na aktivity a programy týkající se stravování, správné výživy a zdraví nebo fyzické aktivity, a na podporu programů pro zdravý životní styl a dobrou kondici a také na komunikační aktivity realizované v České republice.


Nezveřejněné programy a partnerství:

1. Programy a aktivity realizované mimo Českou republiku a nefinancované společností Coca-Cola ČR.

2. Výzkumy v oblasti surovin, obalů, produktů nebo značek, které nesouvisejí s denním příjmem potravy, výživou a zdravím nebo s fyzickou aktivitou.

3. Výzkum a vývoj nových přísad, obalů, produktů nebo značek.

4. Platby třetím stranám a poskytovatelům služeb za mediální služby, reklamu a logistiku na podporu uvedených "partnerství" a programů zdravého životního stylu.


Několik jedinců, se kterými jsme pracovali v minulosti, si nepřálo být uvedeno na seznamu. Souhrnná výše finančních prostředků, která jim byla v ČR poskytnuta v průběhu posledních pěti let, je přibližně 594 000 Kč.

Časový rámec: 01.01.2010 - 31.12. 2015. Částky od 1. ledna 2016 budou zveřejněny v budoucí aktualizaci.

Měna: Všechny částky jsou uvedeny v CZK.